برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای شورای نظام دامپزشكی مازندران با نمایندگان انجمن‌های صنفی دامپزشکی استان

شست هم اندیشی و ضیافت افطار اعضای شورای نظام دامپزشكی استان مازندران با نمایندگان انجمن های صنفی داروخانه داران، دامپزشكان بالینی و مسئولین فنی بهداشتی، با حضور نمایندگانی از آزمایشگاه داران، سایر رده ها و پیشکسوتان دامپزشكی استان، عصر روز سه شنبه مورخ ٩٨/٢/٣١ در شهرستان آمل برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 01 خرداد 1398 بازدید : 127

تبریک سال نو

در استانه سال 98

انتشار : چهارشنبه, 29 اسفند 1397 بازدید : 135

تبریک سال نو

در استانه سال 98

انتشار : چهارشنبه, 29 اسفند 1397 بازدید : 135

برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای شورای نظام دامپزشكی مازندران با نمایندگان انجمن‌های صنفی دامپزشکی استان

شست هم اندیشی و ضیافت افطار اعضای شورای نظام دامپزشكی استان مازندران با نمایندگان انجمن های صنفی داروخانه داران، دامپزشكان بالینی و مسئولین فنی بهداشتی، با حضور نمایندگانی از آزمایشگاه داران، سایر رده ها و پیشکسوتان دامپزشكی استان، عصر روز سه شنبه مورخ ٩٨/٢/٣١ در شهرستان آمل برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 01 خرداد 1398 بازدید : 127

آرشیو اخبار

برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای شورای نظام دامپزشكی مازندران با نمایندگان انجمن‌های صنفی دامپزشکی استان

شست هم اندیشی و ضیافت افطار اعضای شورای نظام دامپزشكی استان مازندران با نمایندگان انجمن های صنفی داروخانه داران، دامپزشكان بالینی و مسئولین فنی بهداشتی، با حضور نمایندگانی از آزمایشگاه داران، سایر رده ها و پیشکسوتان دامپزشكی استان، عصر روز سه شنبه مورخ ٩٨/٢/٣١ در شهرستان آمل برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 01 خرداد 1398 بازدید : 127

تبریک سال نو

در استانه سال 98

انتشار : چهارشنبه, 29 اسفند 1397 بازدید : 135

آرشیو مقالات

کاهش مصرف آنتی بیوتیک

کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انتشار : یکشنبه, 15 تیر 1399 بازدید : 191