معرفی رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست نظام دامپزشکی ج.ا.ا

دکتر گلپایگانی به همراه دکتر صفری و دکتر محمد زاده به عنوان یکی از سه نامزد ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به وزیر جهادکشاورزی معرفی شد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 53

انتخاب رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران ، بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و تعیین ۹ عضو انتخابی شورا ، دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به شورای مرکزی نظام دامپزشکی ج.ا.ا. راه یافت.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 27 خرداد 1399 بازدید : 98

ضرورت تشکیل ستاد ویژه در سازمان نظام دامپزشکی در آستانه «روز جهانی دامپزشکی»

«دکتر محمدحسن گلپایگانی» در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ضمن اشاره به مصادف بودن ششم اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز جهانی دامپزشکی»، خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای برای شناساندن سازمان نظام دامپزشکی به سازمان‌های جهانی به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت دام (OIE ) و نهایتاً عضویت در آن شد.

انتشار : جمعه, 15 فروردین 1399 بازدید : 49

انتخاب رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران ، بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و تعیین ۹ عضو انتخابی شورا ، دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به شورای مرکزی نظام دامپزشکی ج.ا.ا. راه یافت.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 27 خرداد 1399 بازدید : 98

معرفی رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست نظام دامپزشکی ج.ا.ا

دکتر گلپایگانی به همراه دکتر صفری و دکتر محمد زاده به عنوان یکی از سه نامزد ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به وزیر جهادکشاورزی معرفی شد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 53

ضرورت تشکیل ستاد ویژه در سازمان نظام دامپزشکی در آستانه «روز جهانی دامپزشکی»

«دکتر محمدحسن گلپایگانی» در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ضمن اشاره به مصادف بودن ششم اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز جهانی دامپزشکی»، خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای برای شناساندن سازمان نظام دامپزشکی به سازمان‌های جهانی به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت دام (OIE ) و نهایتاً عضویت در آن شد.

انتشار : جمعه, 15 فروردین 1399 بازدید : 49

آرشیو اخبار

معرفی رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست نظام دامپزشکی ج.ا.ا

دکتر گلپایگانی به همراه دکتر صفری و دکتر محمد زاده به عنوان یکی از سه نامزد ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به وزیر جهادکشاورزی معرفی شد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 53

انتخاب رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران ، بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و تعیین ۹ عضو انتخابی شورا ، دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به شورای مرکزی نظام دامپزشکی ج.ا.ا. راه یافت.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 27 خرداد 1399 بازدید : 98

ضرورت تشکیل ستاد ویژه در سازمان نظام دامپزشکی در آستانه «روز جهانی دامپزشکی»

«دکتر محمدحسن گلپایگانی» در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ضمن اشاره به مصادف بودن ششم اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز جهانی دامپزشکی»، خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای برای شناساندن سازمان نظام دامپزشکی به سازمان‌های جهانی به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت دام (OIE ) و نهایتاً عضویت در آن شد.

انتشار : جمعه, 15 فروردین 1399 بازدید : 49

آرشیو مقالات

کاهش مصرف آنتی بیوتیک

کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انتشار : یکشنبه, 15 تیر 1399 بازدید : 91