برگزاری دوره آموزشی

کمیته اموزش نظام دامپزشکی مازندران ، دوره اموزشی HACCP را با هدف آشنایی مسئولین فنی بهداشتی با این امر برگزار می کند.

انتشار : جمعه, 02 آبان 1399 بازدید : 126

برگزاری دوره آموزشی

نظام دامپزشکی مازندران دوره اموزشی غیر حضوری برگزار می کند

انتشار : پنجشنبه, 01 آبان 1399 بازدید : 129

برگزاری دوره آموزشی

نظام دامپزشکی مازندران دوره اموزشی غیر حضوری برگزار می کند

انتشار : پنجشنبه, 01 آبان 1399 بازدید : 129

برگزاری دوره آموزشی

کمیته اموزش نظام دامپزشکی مازندران ، دوره اموزشی HACCP را با هدف آشنایی مسئولین فنی بهداشتی با این امر برگزار می کند.

انتشار : جمعه, 02 آبان 1399 بازدید : 126

آرشیو اخبار

برگزاری دوره آموزشی

کمیته اموزش نظام دامپزشکی مازندران ، دوره اموزشی HACCP را با هدف آشنایی مسئولین فنی بهداشتی با این امر برگزار می کند.

انتشار : جمعه, 02 آبان 1399 بازدید : 126

برگزاری دوره آموزشی

نظام دامپزشکی مازندران دوره اموزشی غیر حضوری برگزار می کند

انتشار : پنجشنبه, 01 آبان 1399 بازدید : 129

آرشیو مقالات

کاهش مصرف آنتی بیوتیک

کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انتشار : یکشنبه, 15 تیر 1399 بازدید : 191