انتشار : 1399/07/22 بازدید : 644

ثبت نام اعطای انواع وام و کارت خرید اعتباری ویژه اعضای نظام دامپزشکی مازندران شروع شد.

دکتر گلپایگانی ، رئیس نظام دامپزشکی مازندران گفت : این خدمات برای اولین بار با همت اعضای محترم دوره چهارم شورای نظام دامپزشکی مازندران فراهم شده و به اعضای محترم ارائه می گردد .

 

متقاضیان لازم است در بازه زمانی روز 14 تا 21 هرماه جهت ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به محدودیت منابع ، فعلا معرفی افراد در صورتی که بیش از سهمیه باشند ، از طریق قرعه کشی خواهد بود و به اطلاع خواهد رسید.