انتشار : 1399/07/07 بازدید : 104

روز جهانی هاری

7 مهرماه (28 سپتامبر2020) روز جهانی هاری یادآور خدمات دامپزشکی در ریشه کنی این بیماریست.

امسال شعار  روز جهانی هاری "پایان هاری: همکاری ، واکسیناسیون" است.

چرا این شعار انتخاب شده است؟

این روز بهانه است تا به ما یاداوری کند فقط 10 سال وقت داریم تا به هدف جهانی در سال 2030 ، که پایان هاری است دست یابیم .

یادآوری اینکه ما 10 سال فرصت داریم که به مرگ انسان ناشی از هاری سگ پایان دهیم و می توانیم از طریق پویشهای مردمی ،  آگاهی  در مورد هاری  در سطح جهانی را ارتقا دهیم .

در نیل به این هدف اتحادی بین بخشی تشکیل شده است ، با توجه به اینکه این بیماری مرز نمی شناسد ، برنامه ریزی استراتژیک جهانی آغاز شده که اقدام عملی آن نیازمند همکاری های محلی، ملی و بین المللی است.

واکسیناسیون مهمترین عامل در جلوگیری از بروز و شیوع بیماریها به ویژه هاری است. واکسیناسیون سگها مهمترین راه برای کنترل این بیماری است.

روز جهانی هاری فرصتی است برای  آگاهی جهانی.

هر کسی ، سازمان ها ، گروه های دامپزشکی ، دولت ها - هرکسی می تواند با هزاران روش مختلف برای انتشار پیام در آن شرکت کرده و فعال شود!

برنامه های تبلیغی ، انجام واکسیناسیون رایگان از جمله این اقدامات در این روز می باشد که توسط اعضای نظام دامپزشکی استان انجام می گیرد.

تا 2030 با همکاری هم ، با واکسیناسیون ، هاری را ریشه کن خواهیم کرد.