انتشار : 1399/06/02 بازدید : 155

پیام تبریک رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به مناسبت هفته دولت

دکتر گلپایگانی در پیامهای جداگانه هفته دولت و روز کارمند را به استاندار محترم ، رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی ، مدیرکل محترم دامپزشکی مازندران و همکاران شاغل در ارگانها و نهادهای دولتی تبریک گفت.