انتشار : 1399/05/06 بازدید : 70

معرفی رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست نظام دامپزشکی ج.ا.ا

دکتر گلپایگانی به همراه دکتر صفری و دکتر محمد زاده به عنوان یکی از سه نامزد ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به وزیر جهادکشاورزی معرفی شد.

در اولین جلسه دور جدید شورای مرکزی نظام دامپزشکی ج.ا.ا. که در روز دوشنبه در سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی کشور برگزار شد، پس از رای گیری ، دکتر محمدحسن گلپایگانی، رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران ،  به همراه دو کاندیدای دیگر دکتر صفری (نماینده وزیر و رئیس فعلی نظام دامپزشکی ج.ا.ا) و دکتر محمد زاده (رئیس شورای نظام دامپزشکی کرمانشاه) جهت انتخاب ، به وزیر جهادکشاورزی معرفی شدند.

 

رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا از بین سه نفر کاندیدای معرفی شده به وزیر جهادکشاورزی به رئیس جمهور معرفی می گردد.