انتشار : 1399/04/17 بازدید : 149

تشکیل جلسه شورای نظام دامپزشکی استان با حضور رئیس نظام دامپزشکی ج.ا.ا.

دومین جلسه تیرماه شورای نظام دامپزشکی استان مازندران با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار گردید.

در این جلسه که روسای انجمنهای صنفی دامپزشکی (بالینی، داروخانه داران، مسئولین فنی بهداشتی) نیز حضور داشتند ، دکتر گلپایگانی در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به حضار و همکاران ، به تشریح عملکرد 18 ماهه شورای نظام دامپزشکی استان پرداخت.در گزارش خود ، مهمترین شاخصه این دوره شورا را شفاف سازی عملکرد و استفاده از پتانسیلهای قانونی موجود جهت ارتقا جایگاه نظام دامپزشکی بیان کرد.در بخشی از سخنان خود به عملکرد شورای فعلی در اخذ سند مالکیت ملک نظام دامپزشکی استان ، انتشار و ارائه تراز مالی و پیش بینی بودجه نظام دامپزشکی استان اشاره کرد. تشکیل کارگروه های رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سطح ملی و بومی سازی آنها، ایجاد سامانه های تخصصی نظام دامپزشکی در حوزه های صدور پروانه ، دارو درمان و ... ، ایجاد فضای اشتغال بیشتر و جذب حداکثری دامپزشکان   با ارائه خدمات تشویقی ، برای همه همکاران اعم از دولتی و خصوصی ، بازنگری در حق عضویت اعضا از مسائلی بودند که توسط رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران ، به تفصیل بیان شدند.

در ادامه دکتر صفری ، ضمن تقدیر از اقدامات نظام دامپزشکی در حوزه های مختلف که در تاریخ 20 ساله تشکیل این شورا ماندار و نمونه می باشد ،انتخاب رئیس نظام دامپزشکی استان به عنوان عضو انتخابی شورای مرکزی را تبریک گفت و  اظهار امیدواری کرد تا با همکاری و همدلی همه صنوف و رده ها ، مسائل و مشکلات پیش روی حرفه دامپزشکی رفع گردد.دکتر صفری ، حرفه دامپزشکی را متاثر از وضعیت خاص کشور در حوزه های مختلف به ویژه کرونا دانست و از همکاران درخواست کرد تا با پاسخ به  انتظارات جامعه (تولید کنندگان، مصرف کنندگان و هموطنان) از طریق  تعامل گسترده  و همدلی بین همه اجزای حرفه دامپزشکی  از این مقطع خاص عبور کرده و گره از مشکلات همکاران و مردم بازکنیم.وی تقویت صندوق رفاه نظام دامپزشکی را نیز از اهداف سازمان دانست.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. ، حسن ابتکار شورای نظام دامپزشکی به عنوان یک مجموعه پیش رو ، خودساخته با توان ارتقا به سازمان ،را در تدوین و پیش بینی بودجه ستود و اظهار امیدواری کرد تا این موضوع الگوی استانهای دیگر قرار گیرد.

در این جلسه که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز حضور داشت، با خیر مقدم به دکتر صفری ، یکی از مهمترین چالشهای دامپزشکی را آموزش توام با تجربه دانست .مهندس شهیدی فر ضمن اظهار رضایت و تقدیر از عملکرد شورای نظام دامپزشکی استان در ارائه خدمات به بهره برداران ، خواستار توجه وِیژه به مسئولین فنی بهداشتی در حوزه کاری، حقوق و آموزش و تجربه دو طرفه برای مسئولین فنی و بهره  برداران شد.

دکتر رضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران ،با خیر مقدم به حضار ، در راستای سخنان رئیس سازمان نظام دامپزشکی ، تداوم تعامل فیمابین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی را خواستار شد وی با برشمردن چالشهای کمبود نهاده ها، دارو و واکسن بر لزوم حمایت از تولیدکننده با تسهیل شرایط ، تسریع و روانسازی اقدامات با ابلاغ دستورالعملهای لازم از سوی سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و رفع مشکلات مردم که بسیاری از آنها جدید هستند ، تاکید کرد.

دکتر معلم ، مدیر صندوق رفاه نیز به تشریح دستاوردهاو اهداف صندوق رفاه پرداخت.

در این جلسه ، دکتر منفرد (خزانه دار شورا) گزارش مالی از عملکرد شورا و پیش بینی بودجه اتی ارائه دادند.در ادامه آقایان دکتر پاشایی( رئیس انجمن صنفی داروخانه داران ) با بیان مشکلات داروخانه داران ، مشکلات بیمه تامین اجتماعی همکاران، حق فنی داروخانه داران، مشکلات توزیع دارو و ... را مهمترین چالشهای بخش داروخانه داران دانستند و خواستار رفع آنها شدند.

در ادامه دکتر حسن نژاد (رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی دامپزشکی ) ، مشکلات اجرائی ماده 19 ، عدم شفافیت ظفیتهای مسئولین فنی اماکن دامی و لزوم رتبه بندی  وتعیین صلاحیت در حوزه تشکل خود را تشریح نمود.

در همین راستا مقرر شد تا به عنوان پایلوت در استان مازندران ، نظام دامپزشکی استان با همکاری واحد آموزش و انجمن صنفی ، صدور گواهینامه صلاحیت دارای مدت اعتبار برای مسئولین فنی بهداشتی را طراحی و اجرایی نماید.

دکتر مرزبان (رئیس انجمن دامپزشکان بالینی) ورود فارغ التحصیلان جدید در حوزه درمان بدون آموزشهای عملی کافی، عدم ابلاغ تعرفه های بخش درمان را مهمترین مشکلات بخش درمانی دامپزشکی دانست و خواستار حل آنان با تدبیر مسئولین شد.

در این جلسه ، اقای دکتر دستوریان، خانم دکتر کریمی، دکتر مقدسی، دکتر روحانی، دکتر رضایی و دکتر اثنی عشری ، از اعضای شورای نظام دامپزشکی استان نیز حضور داشتند.