انتشار : 1399/04/16 بازدید : 121

سفر یک روزه رئیس سازمان نظام دامپزشکی به استان مازندران

دکتر صفری ، رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به مازندران سفر کرد.

دکتر صفری ، روز دوشنبه 99/04/16 با سفر به مازندران در دفتر نظام دامپزشکی استان حضور یافت و با دکتر گلپایگانی رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران گفتگو کرد.

دکتر صفری در این دیدار ضمن تقدیر  از اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف نظام دامپزشکی استان در سال گذشته ، بر تداوم پویایی و تلاش در نظام دامپزشکی استان تاکید کرد و رهنمودهایی برای بهبود فرایندها در خدمات به همکاران و بهره برداران ارائه نمودند.

در این دیدار دکتر گلپایگانی ، رئیس نظام دامپزشکی استان هم مهمترین عملکردهای شاخص این شورا را در حوزه های مختلف ، رفاهی ، اداری، مالی و ... تشریح و اظهار امیدواری کرد تا با حمایتهای هرچه بیشتر سازمان مرکزی و همدلی سایر نهادها ، نظام دامپزشکی استان بهتر از قبل بدرخشد.