انتشار : 1399/04/02 بازدید : 66

نشست بررسی مشکلات کلینیسین‌های دامپزشکی مازندران

نشست بررسی مشکلات کلینیسین‌های دامپزشکی مازندران به میزبانی انجمن دامپزشکان بالینی استان برگزار شد

در این جلسه به تفصیل ابتدا دکتر مرزبان و سپس دکتر احمدی و همچنین دکتر حبیبی، دکتر بیکائی و دکتر متولی از سوی انجمن مسائل و دغدغه های کلینیسین های دامپزشکی را طرح کردند.

همچنین دکتر رضایی، دکتر روحانی، دکتر مقدسی، دکتر منفرد و دکتر اثنی عشری از سوی شورای نظام و دکتر رضائیان از سوی اداره کل توضیحاتی ارائه کردند.

دکتر رضوانی مدیرکل دامپزشکی به تفصیل در این زمینه توضیحاتی ارائه دادند و تلاش های انجمن در دوره مدیریت جدید در یک سال اخیر را ستودند.

همچنین دکتر گلپایگانی ریاست شورای نظام دامپزشکی هم‌ مفصلا توضیحاتی‌ ارائه کردند.