انتشار : 1398/07/13 بازدید : 60

پیام مشترک رئیس نظام دامپزشکی و رؤسای انجمن‌های صنفی دامپزشکی استان مازندران به مناسبت روز ملی دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی و رؤسای انجمن‌های صنفی دامپزشکی استان مازندران به مناسبت روز ملی دامپزشکی پیام تبریکی منتشر کردند.