انتشار : 1398/02/01 بازدید : 55

دعوت از همکاران جهت شرکت در مراسم گرامیداشت روزجهانی دامپزشکی

نظام دامپزشکی مازندران ، با انتشار پوستر و اگهی از همه همکاران جهت شرکت در این مراسم دعوت نمود.