انتشار : 1397/12/29 بازدید : 54

تبریک سال نو

در استانه سال 98

رئیس نظام دامپزشکی مازندران ، سال نو را به همه هموطنان ، به ویژه همکاران گرامی تبریک گفت.