انتشار : 1397/11/14 بازدید : 62

ديدار رييس نظام دامپزشكي مازندران با مدير حوزه رياست و حراست جهادكشاورزي استان

مدیرحوزه ریاست و حراست جهادکشاورزی مازندران با حضور در دفتر نظام دامپزشکی استان با رئیس شورا دیدار کردند.

در اين اين ديدار كه در دفتر نظام دامپزشكي استان انجام شد، مهندس احمدي و مهندس برار زاده ضمن تبريك انتصاب رييس نظام دامپزشكي اظهار اميدواري كردند تا رؤيه جديد و مناسبي در خدمت رساني به دامداران و مراجعين در پيش گرفته شود تا موجبات رونق صنعت دامپروري فراهم گشته و  و رضايت نسبي نيز فراهم گردد.
طرفين همچنين ايجاد روحيه تعامل و همكاري في مابين جامعه دامپزشكي و جهاد كشاورزي استان از مهمترين اركان پيشرفت استان دانستند و
در ادامه دكتر گلپايگاني ضمن تشكر از حضور مسئولين جهادكشاورزي استان، اين ديدار را فتح باب گسترش تعامل و همكاري هاي فيمايين دانست و بر لزوم حمايت جهادكشاورزي از مجموعه نظام دامپزشكي و اعضا آن تاكيد نمود.