انتشار : 1397/09/24 بازدید : 102

نتایج نهایی آرای انتخابات نظام دامپزشکی در استان مازندران اعلام شد

در پی برگزاری انتخابات دور چهارم شورای نظام دامپزشکی مازندران نتایج اعلام شد.

نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان مازندران اعلام شد.
1.       آقای دکتر حمیدرضا رضائی     180 رأی

2.       آقای دکتر محمدحسن گلپایگانی  170 رأی

3.       آقای دکتر محمد یوسف اثنی عشری امیری  146 رأی

4.       آقای دکتر کیارش روحانی شهرستانی    136 رأی

5.       خانم دکتر آیدا کریمی  132 رأی

6.       آقای دکتر ناصر دستوریان جمنانی  131 رأی

7.       آقای دکتر یاسر مقدسی    118 رأی

8.       آقای دکتر شیرافکن منفرد    118 رأی

اعضای علی البدل

9.       آقای دکتر مازیار باوند  114 رأی

10.   آقای دکتر کمال الدین مرزبان  112 رأی

11.   آقای دکتر مهدی جاوید  92 رأی

12.   آقای دکتر سعید شاطری  92 رأی