انتشار : 1399/11/19 بازدید : 431

با حضور رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس : افتتاح بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل

مقارن با دهه فجر بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل ، با حضور دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. و دکتر گلپایگانی رئیس شورای نظام دامپزشکی استان بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.