انتشار : 1399/11/12 بازدید : 229

اینفوگراف خدمات و عملکرد دوساله دوره چهارم نظام دامپزشکی استان مازندران

به مناسبت دهه فجر ، شورای نظام دامپزشکی استان مازندران ، اینفوگرافیک خدمات و عملکرد دوساله خود را منتشر کرد.