انتشار : 1399/10/30 بازدید : 308

تقدیر از دامپزشکان اردوهای جهادی در جلسه ستادراهبردی اردوهای جهادی سپاه کربلا

رئیس نظام دامپزشکی مازندران در جلسه ستاد راهبردی اردوهای جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی با حضور نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی ، استفاده اگاهانه و علمی متخصصین دامپزشکی در اردو های جهادی و نهضت جهش تولید را به عنوان عنصرمهم پدافند غیرعامل و تضمین امنیت غذایی کشور دانست.

جلسه ستاد راهبردی اردوهای جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه کربلا در سالن جلسات جهادکشاورزی مازندران ،با حضور ریاست محترم سازمان بسیج جامعه کشاورزی آقای دکتر رحمتی و جانشین محترم سازمان بسیج جامعه کشاورزی جناب سرهنگ علوی ونماینده محترم ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی حاج آقا فلاح و ریاست  نظام دامپزشکی آقای دکتر گلپایگانی  و فرماندهان محترم پایگاه مقاومت بسیج (مرکز تحقیقات و منابع طبیعی _ جهاد کشاورزی _ دامپزشکی  ) و اعضای فعال گروه جهادی برگزار گردید.
در این جلسه رئیس نظام دامپزشکی استان ، از امادگی نظام دامپزشکی برای ارائه خدمات در مناطق محروم خبر داد .وی همچنین استفاده از خدمات آگاهانه و علمی متخصصین دامپزشکی  در جهش تولید را ضامن امنیت غذایی و عامل موثر در پدافند غیرعامل حوزه سلامت و تولید دانست.در این جلسه ضمن تشریح اقدامات جهادی در جهش تولید و تامین امنیت غذایی از فعالین این حوزه تقدیر به عمل آمد.
در این جلسه از آقای دکتر بزرگ نیا عضو محترم نظام دامپزشکی مازندران و سرتیم گروههای جهادی دامپزشکی  به واسطه  اقدامات گروههای جهادی در حوزه خدمات بهداشتی درمانی دامپزشکی  تقدیر و تشکر به عمل امد.