انتشار : 1399/09/11 بازدید : 219

ابلاغ اعتبار پروانه های منقضی شده تا پایان بهمن 99

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ،طی بخشنامه ای کلیه پروانه هایی که اعتبار آنها منقضی شده را تا پایان بهمن 99 معتبر دانست.