انتشار : 1399/09/07 بازدید : 181

تعطیلی نظام دامپزشکی استان به مدت یک هفته از هشتم آذر

در راستای اجرای مصوبات کمیته ملی کرونا ، نظام دامپزشکی استان به مدت یک هفته تعطیل می باشد.

در راستای اجرای مصوبه کمیته ملی کرونا و نامه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، نظام دامپزشکی از تاریخ هشتم اذر به مدت یک هفته تعطیل می باشد.کلیه فعالیتها و انجام امور از طریق سامانه پنجره واحد صدور پروانه جهادکشاورزی انجام خواهد پذیرفت.