انتشار : 1399/09/01 بازدید : 130

توزیع کارت تردد ویژه اعضای نظام دامپزشکی

با هماهنگی انجام شده با ستاد مقابله با کرونا، برای برخی همکاران عضو نظام دامپزشکی مازندران کارت تردد صادر گردید.

دکتر گلپایگانی ، رئیس نظام دامپزشکی مازندران با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه  در مدت اجرای طرح محدودیت مشاغل ، خدمات ارائه شده توسط همکاران دامپزشک برای جامعه ضروری می باشد، با پیگیری های انجام شده و همکاری و مساعدت ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا در مازندران ، از روز شنبه اول آذر ، برای اندسته از همکاران که نیازمند تردد بین شهری بوده اند و درخواست خود را به این شورا ارائه داده بودند ، کارت تردد  تهیه و در سه منطقه 1، 2،3   از طریق دفاتر کارشناسان نظام دامپزشکی در شهرهای مختلف استان توزیع گردید.