انتشار : 1399/08/26 بازدید : 65

کنترل بیماریها ، ضرورت توجه همه بخشها(دامپزشکی ، سلامت عمومی و محیط زیست) را می طلبد.

از سوی رئیس نظام دامپزشکی مازندران ، در استانه هفته اگاهی کاهش مصرف انتی بیوتیکها 28 آبان - 4آذر ، عنوان شد.

هفته جهانی آگاهی کاهش مصرف انتی بیوتیکها 28آبان -4 آذر 1399( 18-24 نوامبر 2020)

این هفته با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به  مقاومت ضد میکروبی (AMR) و  تشویق مردم ، کارکنان بهداشت و سیاست گذاران برای جلوگیری از ظهور و گسترش بیشتر عفونت های مقاوم به دارو  نامگذاری شده است.

مقاومت ضد میکروبی ،  زمانی اتفاق می افتد که باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها و انگل ها در برابر اثرات داروها مقاومت می کنند و  درمان عفونت های شایع را دشوارتر می کنند در اینصورت  خطر گسترش بیماری  و مرگ افزایش می یابد .

عوامل و داروهای  ضد میکروبی ؛ برای مقابله با بیماری ها در انسان ، حیوانات و گیاهان ابزار مهمی هستند و شامل داروهای آنتی بیوتیک ، ضد ویروس ، ضد قارچ و ضد  تک یاخته ها میشوند . عوامل مختلف - از جمله استفاده بیش از حد از داروها در انسان ، دام و کشاورزی و همچنین عدم  دسترسی  به آب تمیز وبهداشتی و  فقدان بهداشت ، مقاومت ضد میکروبی را  به عنوان تهدیدی برای سلامت بشریت در سراسر جهان تسریع کرده است.