انتشار : 1399/08/12 بازدید : 109

3 نوامبر ، روز جهانی سلامت واحد ONE HEALTH گرامی باد.

سلامت واحد ، بیانگر ارتباط بین بخشی همکاری پزشکان، دامپزشکان و فعالان حفاظت محیط زیست برای دستیابی به سلامت می باشد.