انتشار : 1399/08/05 بازدید : 73

هفته پدافند غیرعامل (5-12 آبان ماه) گرامی باد.

بهداشت محوری مقدم بر درمان محوری، دامپزشکی خط مقدم امنیت و پدافند زیستی.