انتشار : 1399/08/11 بازدید : 50

لزوم ارائه نتایج آزمون از ازمایشگاههای مورد تائید دامپزشکی

برخورد قانونی با آزمایشگاه‌های غیرمجاز مداخله‌کننده در گاوداری‌ها و کارخانجات تولیدکننده فرآوردهای شیری تولید کننده خوراک

سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد آزمایشگاههای دامپزشکی و آزمایشگاه‌های همکار  سازمان به عنوان آزمایشگاه مجاز تلقی می‌گردند، لذا نتایج آزمایشات سایر آزمایشگاه ها قابل استناد نیست و استفاده گاوداری‌ها وکارخانجات تولیدکننده فرآوردهای شیری همچنین کارخانجات تولید  خوراک از آزمایشگاههای غیرمجاز اکیدا ممنوع و مشمول برخورد قانونی و همچنین حذف از فهرست واحدهای مجاز صادراتی خواهد شد.

🔸به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به تمام اتحادیه‌ها و صاحبان گاوداری‌های صنعتی/ شیری و کارخانجات تولید خوراک اعلام کرد: بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های غیرمجاز (فقط آزمایشگاه‌های دامپزشکی و همکار دامپزشکی مجاز تلقی می‌شوند) ممنوع و غیر قابل استناد است  و ورود به داخل گاوداری‌ها و کارخانجات خوراک برای انجام هر نوع فعالیت غیر بهداشتی به دلیل تهدید بهداشتی و نادیده‌گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم توجه به موازین امنیت زیستی امکانپذیر نیست و در صورت مشاهده هرگونه مداخله، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

🔹در این اطلاعیه صاحبان کارخانجات تولیدکننده فرآوردهای شیری و تولید خوراک هم مکلف به استفاده از آزمایشگاه‌های دامپزشکی و همکار دامپزشکی شده‌اند و در صورت عدم رعایت، از فهرست واحدهای مجاز صادراتی حذف خواهند شد.