انتشار : 1399/08/01 بازدید : 52

برگزاری دوره اموزشی قوانین و مقررات دامپزشکی

این دوره برای همه متقاضیان اخذ پروانه الزامی است.