انتشار : 1399/08/02 بازدید : 55

برگزاری دوره آموزشی

کمیته اموزش نظام دامپزشکی مازندران ، دوره اموزشی HACCP را با هدف آشنایی مسئولین فنی بهداشتی با این امر برگزار می کند.