انتشار : 1399/07/14 بازدید : 69

هشدار بهداشتی نظام دامپزشکی استان

هشدار در خصوص گزارش اپیدمی بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی کشورهای منطقه

با عنایت به نامه شماره 99/2816/4717 مورخ 1399/07/13 اداره کل دامپزشکی مازندران در خصوص گزارش اپیدمی بیماری انفلوانزا در برخی کشورهای منطقه و احتمال بروز بیماری در مزارع پرورش طیور موارد ذیل جهت اطلاع رسانی به همکاران شاغل در بخش خصوص  اعلام می گردد:

1- در صورت مواجهه با تلفات نامتعارف ، کاهش ناگهانی تولید یا هچ، کاهش نامتعارف مصرف آب و یا دان در واحد های پرورش طیور استان ، با توجه به اهمیت زمان اقدام کنترلی در پیشگیری از انتشار بیماری ، مراتب جهت بازدید و بررسی میدانی در اسرع وقت به رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی گردد.

2- با عنایت به الزام مزارع پرورش مرغ مادر و تخم گذار به استفاده از واکسن انفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مقتضی است پیگیری لازم جهت اجرای عملیات در مزارع تحت پوشش در زمان مناسب معمول گردد و در صورت عدم اجرای عملیات ، مراتب در اسرع وقت به این اداره کل اطلاع رسانی گردد.

3- رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای ، به ویژه مدیریت در به حداقل رساندن تردد به مزرعه پرورش طیور مورد تاکید مجدد قرار گیرد./.