ارتباط با سازمان

ساختمان مرکزی

ساری، بلوار پاسداران روبروی بیمارستان بوعلی کوچه شهید رضایی ، اولین بن بست سمت راست ، شورای نظام دامپزشکی استان مازندران، کدپستی: 4814938941

تماس با اپراتور : 33341836-7 - 011

...

فکس : 33341838 - 011

پست الکترونیک : info@Mazandaran.IranVC.ir


تصویر امنیتی