با حضور رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس : افتتاح بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل

مقارن با دهه فجر بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل ، با حضور دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. و دکتر گلپایگانی رئیس شورای نظام دامپزشکی استان بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.

انتشار : یکشنبه, 19 بهمن 1399 بازدید : 500

تقدیر از دامپزشکان اردوهای جهادی در جلسه ستادراهبردی اردوهای جهادی سپاه کربلا

رئیس نظام دامپزشکی مازندران در جلسه ستاد راهبردی اردوهای جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی با حضور نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی ، استفاده اگاهانه و علمی متخصصین دامپزشکی در اردو های جهادی و نهضت جهش تولید را به عنوان عنصرمهم پدافند غیرعامل و تضمین امنیت غذایی کشور دانست.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 30 دی 1399 بازدید : 380

انتصاب رئیس شورای نظام دامپزشکی استان در دو کمیته تدوین آیین نامه ها ، مقررات و کمیته برنامه ریزی و امور پشتیبانی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان و عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به تصمیمات جلسه 1399/10/07 شورای مرکزی ، به عنوان عضو اصلی کمیته های تدوین و برنامه و بودجه سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا انتخاب گردید.

انتشار : شنبه, 13 دی 1399 بازدید : 258

دیدار نماینده مردم شریف ساری با رئیس نظام دامپزشکی استان

دکتر بابایی کارنامی ، نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر شورای نظام دامپزشکی مازندران ، با دکتر گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.

انتشار : جمعه, 28 آذر 1399 بازدید : 253

سامانه نوبت دهی تلفنی مراجعین نظام دامپزشکی مازندران شروع بکار کرد.

دکتر گلپایگانی گفت: نظام دامپزشکی استان مازندران به عنوان تشکلی سلامت محوردر جهت سلامت جامعه و مراجعین همواره گام برداشته ، به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا ، این اقدامات بیشتر شده است.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 11 آذر 1399 بازدید : 393

با حضور رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس : افتتاح بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل

مقارن با دهه فجر بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل ، با حضور دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. و دکتر گلپایگانی رئیس شورای نظام دامپزشکی استان بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.

انتشار : یکشنبه, 19 بهمن 1399 بازدید : 500

سامانه نوبت دهی تلفنی مراجعین نظام دامپزشکی مازندران شروع بکار کرد.

دکتر گلپایگانی گفت: نظام دامپزشکی استان مازندران به عنوان تشکلی سلامت محوردر جهت سلامت جامعه و مراجعین همواره گام برداشته ، به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا ، این اقدامات بیشتر شده است.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 11 آذر 1399 بازدید : 393

تقدیر از دامپزشکان اردوهای جهادی در جلسه ستادراهبردی اردوهای جهادی سپاه کربلا

رئیس نظام دامپزشکی مازندران در جلسه ستاد راهبردی اردوهای جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی با حضور نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی ، استفاده اگاهانه و علمی متخصصین دامپزشکی در اردو های جهادی و نهضت جهش تولید را به عنوان عنصرمهم پدافند غیرعامل و تضمین امنیت غذایی کشور دانست.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 30 دی 1399 بازدید : 380

انتصاب رئیس شورای نظام دامپزشکی استان در دو کمیته تدوین آیین نامه ها ، مقررات و کمیته برنامه ریزی و امور پشتیبانی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان و عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به تصمیمات جلسه 1399/10/07 شورای مرکزی ، به عنوان عضو اصلی کمیته های تدوین و برنامه و بودجه سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا انتخاب گردید.

انتشار : شنبه, 13 دی 1399 بازدید : 258

دیدار نماینده مردم شریف ساری با رئیس نظام دامپزشکی استان

دکتر بابایی کارنامی ، نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر شورای نظام دامپزشکی مازندران ، با دکتر گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.

انتشار : جمعه, 28 آذر 1399 بازدید : 253

آرشیو اخبار

با حضور رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس : افتتاح بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل

مقارن با دهه فجر بیمارستان مجهز دامپزشکی در آمل ، با حضور دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. و دکتر گلپایگانی رئیس شورای نظام دامپزشکی استان بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.

انتشار : یکشنبه, 19 بهمن 1399 بازدید : 500

تقدیر از دامپزشکان اردوهای جهادی در جلسه ستادراهبردی اردوهای جهادی سپاه کربلا

رئیس نظام دامپزشکی مازندران در جلسه ستاد راهبردی اردوهای جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی با حضور نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی ، استفاده اگاهانه و علمی متخصصین دامپزشکی در اردو های جهادی و نهضت جهش تولید را به عنوان عنصرمهم پدافند غیرعامل و تضمین امنیت غذایی کشور دانست.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 30 دی 1399 بازدید : 380

انتصاب رئیس شورای نظام دامپزشکی استان در دو کمیته تدوین آیین نامه ها ، مقررات و کمیته برنامه ریزی و امور پشتیبانی شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر گلپایگانی ، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان و عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به تصمیمات جلسه 1399/10/07 شورای مرکزی ، به عنوان عضو اصلی کمیته های تدوین و برنامه و بودجه سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا انتخاب گردید.

انتشار : شنبه, 13 دی 1399 بازدید : 258

دیدار نماینده مردم شریف ساری با رئیس نظام دامپزشکی استان

دکتر بابایی کارنامی ، نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر شورای نظام دامپزشکی مازندران ، با دکتر گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.

انتشار : جمعه, 28 آذر 1399 بازدید : 253

سامانه نوبت دهی تلفنی مراجعین نظام دامپزشکی مازندران شروع بکار کرد.

دکتر گلپایگانی گفت: نظام دامپزشکی استان مازندران به عنوان تشکلی سلامت محوردر جهت سلامت جامعه و مراجعین همواره گام برداشته ، به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا ، این اقدامات بیشتر شده است.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 11 آذر 1399 بازدید : 393

آرشیو مقالات

کاهش مصرف آنتی بیوتیک

کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انتشار : یکشنبه, 15 تیر 1399 بازدید : 234